Ashtanga Joga 1/2 serii [powtórzenie zajęć z 22-06-20] | Drzewo Życia