| Drzewo Życia

NOTA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

NOTA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2020 r

NOTA PRAWNA

Autor treści tej strony internetowej:

SOUL PARTNERS Sp. z o.o. (dalej „DRZEWO ZYCIA” albo „Serwis”)
Wrocław 53-601, ul. Tęczowa 57

Reprezentowane przez:
Pavlo Tsekhotsky

Kontakt:
Telephone: +48 510113743
Email: drzewozyciayoga@gmail.com

Rejestracja:
Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000648761, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8971831587.

REGON: 365934493

Usługa Serwisu

Serwis zapewnia udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie (nagranej za wcześniej lub transmisji na żywo) w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników, w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnionego w ramach takiej usługi.

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz e-mail znajduje się w informacji prawnej. Nie bierzemy udziału w internetowych sporach przy arbitrażach konsumenckich.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawcy działamy: zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku; zgodnie z Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy zagwarantować tych treści. Dostawcy lub administratorzy powiązanych stron internetowych są zawsze odpowiedzialni za własne treści.

Powiązane strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ustanowienia łącza. W momencie łączenia nie wykryto nielegalnych treści. Nie można narzucić stałego monitorowania treści stron, do których prowadzą linki, bez rozsądnych oznak, że doszło do naruszenia prawa. Nielegalne linki zostaną usunięte natychmiast, gdy tylko dowiemy się o nich.

Prawa autorskie

Treści i kompilacje publikowane przez dostawców na tej stronie podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie, a także wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora. Pliki do pobrania i kopie tych witryn są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody autora jest zabronione.

Prawa autorskie stron trzecich są przestrzegane, o ile treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Treści stron trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, poinformuj nas o tym. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED WYKORZYSTANIEM USŁUGI. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZWOLNIENIE Z POZWU ZBIOROWEGO.

Wprowadzenie

Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej; korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz w pełni niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej. Licencja na korzystanie ze strony internetowej, o ile nie zaznaczono inaczej, my lub nasi licencjodawcy posiadamy prawa własności intelektualnej do witryny i materiałów na stronie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie do celów buforowania i drukować strony ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

NIE WOLNO CI:

(a) publikować ponownie materiały z tej witryny (w tym ponownie publikować na innej stronie);

(b) sprzedawać, wypożyczać lub udzielać podlicencji materiałów ze tej strony internetowej;

(c) pokazywać publicznie dowolny materiał ze strony internetowej;

(d) reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych;

(e) edytować lub w inny sposób modyfikować dowolny materiał na stronie;

(f) rozpowszechniać materiały z tej witryny, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji (takich jak nasz biuletyn).

Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem. Nie wolno używać naszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nimi powiązane), oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkit lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym bez ograniczeń gromadzenia danych, eksploracji danych, wydobywania danych i gromadzenia danych) na naszej stronie internetowej lub w związku z nią bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie wolno używać naszej strony internetowej do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w celach związanych z marketingiem bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Oświadczenie zdrowotne

Ćwiczenia fizyczne we wszystkich postaciach, z użyciem lub bez użycia sprzętu, takiego jak klocki, paski lub inny sprzęt, który może być zasugerowany przez instruktora DRZEWO ZYCIA, jest intensywną aktywnością fizyczną. W związku z tym zaleca się, aby zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem jakiegokolwiek schematu ćwiczeń fizycznych, rutyny, programu lub korzystania z sugerowanego sprzętu pokazanego w dowolnym klipie wideo w serwisie. DRZEWO ZYCIA nie jest organizacją medyczną, a jej instruktorzy lub personel nie mogą udzielać porad medycznych ani diagnozować. Wszelkie sugestie i komentarze dotyczące korzystania ze sprzętu, pozycji, ruchów i instrukcji nie muszą być wykonywane przez Ciebie i są przeprowadzane na Twój wybor podczas oglądania filmów z DRZEWO ZYCIA. Żadnych treści zawartych w Serwisie nie należy interpretować jako jakiejkolwiek formy takiej porady medycznej lub diagnozy.

Korzystając z Usługi, oświadczasz, że rozumiesz, że ćwiczenia fizyczne wymagają intensywnego ruchu fizycznego i że taka aktywność niesie ryzyko obrażeń fizycznych lub psychicznych. Rozumiesz, że Twoim obowiązkiem jest ocenić swoje fizyczne i psychiczne możliwości w zakresie takich działań. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że uczestnicząc w zajęciach, kursach, programach i zajęciach DRZEWO ZYCIA, nie przekroczysz swoich limitów podczas wykonywania takich działań, a także wybierzesz odpowiedni poziom aktywności dla swoich umiejętności i możliwości, a także za wszelkie psychiczne lub fizyczne warunki i / lub ograniczenia, które masz. Rozumiesz, że od czasu do czasu instruktorzy mogą sugerować dostosowanie fizyczne lub użycie sprzętu, a Twoim wyłącznym obowiązkiem jest ustalenie, czy takie sugerowane dostosowanie lub wyposażenie jest odpowiednie dla twojego poziomu umiejętności oraz kondycji fizycznej i psychicznej. Wyraźnie zrzekasz się i zwalniasz z wszelkich roszczeń, które możesz mieć w dowolnym momencie z tytułu obrażeń jakiegokolwiek rodzaju wobec DRZEWO ZYCIA lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu zaangażowanego w DRZEWO ZYCIA, w tym między innymi jej dyrektorów,  instruktorów, niezależnych kontrahentów, pracowników, agentów, kontrahentów, podmioty stowarzyszone i przedstawiciele.

Dostęp do treści

Jeśli zarejestrujesz się w usłudze, będziesz musiał wybrać hasło i nazwę użytkownika i możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje dotyczące twojego konta, takie jak adres e-mail. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie oraz jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce pod Twoim hasłem lub kontem. Zgadzasz się na (a) natychmiastowe powiadomienie DRZEWO ZYCIA o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz (b) upewnisz się, że wylogowujesz się ze swojego konta na koniec każdej sesji. Każda rejestracja jest przeznaczona tylko dla jednego użytkownika, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na stronie rejestracji. Nigdy nie możesz używać konta innego Członka bez uprzedniej zgody DRZEWO ZYCIA. DRZEWO ZYCIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej Umowy.

Dzięki członkostwu masz dostęp do wszystkich zastrzeżonych treści, z wyjątkiem naszych specjalnych produktów, które można kupić osobno. Masz dostęp do treści tak długo, jak jesteś członkiem. Jeśli anulujesz subskrypcję, dostęp zostanie cofnięty na koniec odpowiedniego okresu rozliczeniowego.

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów naszej strony internetowej jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do obszarów naszej strony internetowej, a nawet całej naszej strony internetowej, według naszego uznania.

Jeśli podamy Ci identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do zastrzeżonych obszarów naszej witryny lub innych treści lub usług, musisz upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne.

Możemy wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło według własnego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

Treści generowane przez użytkowników W niniejszych warunkach „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym komentarze), który przesyłasz na naszą stronę internetową, niezależnie od celu.

Udzielasz nam światowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie swoich komentarzy w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach jako referencje.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie, nas lub strony trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Nie wolno przesyłać żadnych treści użytkownika na stronę internetową, która była lub była przedmiotem jakichkolwiek zagrożonych lub faktycznych postępowań sądowych lub innych podobnych skarg.

Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych na naszą stronę internetową lub przechowywanych na naszych serwerach, hostowanych lub publikowanych na naszej stronie.

Niezależnie od naszych praw wynikających z niniejszych warunków w odniesieniu do treści użytkownika, nie zobowiązujemy się do monitorowania przedkładania takich treści lub publikowania takich treści na naszej stronie internetowej. Ograniczone gwarancje Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej (z wyłączeniem treści użytkownika) były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności strony internetowej ani aktualizacji materiałów na stronie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące tej witryny i korzystania z niej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje wynikające z prawa o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub użytkowaniu rozsądnej opieki i umiejętności). Ograniczenia odpowiedzialności Żadne z postanowień niniejszych warunków (ani w żadnym innym miejscu na naszej stronie internetowej) nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, ani za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Z zastrzeżeniem tego, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w ramach lub w związku z niniejszymi warunkami, czy to w umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób, będzie ograniczona w następujący sposób:

(a) w zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju;

(b) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wynikłe, pośrednie lub specjalne straty lub szkody;

(c) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, dochodów, przychodów, przewidywanych oszczędności, umów, interesów, wartości firmy, reputacji, danych lub informacji;

(d) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą;

(e) nasza maksymalna odpowiedzialność w związku z jakimkolwiek wydarzeniem lub serią powiązanych wydarzeń będzie ograniczona do 1,00 GBP.

Cena i płatność

(a) Ceny i wszelkie dodatkowe opłaty powiązane (w stosownych przypadkach) są publikowane na naszej stronie internetowej w odniesieniu do odpowiednich towarów i / lub usług w dniu zamówienia.

(b) W przypadku, gdy podatek VAT jest naliczany, zostanie on dodany i wyświetlony osobno na stronie internetowej oraz na podsumowaniu zamówienia i paragonie według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży produktu i/lub usługi. 

(c) Płatność za towary i / lub usługi jest akceptowana za pomocą głównych kart kredytowych i / lub debetowych, z wyjątkiem kart American Express, Diners, JCB i innych firmowych kart biznesowych. Twoja karta zostanie obciążona bezpośrednio po złożeniu zamówienia i przejściu okresu próbnego (7 dni), ale czas przetwarzania płatności za pośrednictwem twojego konta będzie zależał od dostawcy karty.

(d) DRZEWO ZYCIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli dostawca karty kredytowej lub debetowej z jakiejkolwiek przyczyny odmówi lub odmówi zapłaty.

(e) DRZEWO ZYCIA nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku odrzucenia lub odmowy płatności.

(f) Opłata zostanie naliczona w walucie skonfigurowanej w profilu, obecnie dostępnej w PLN.

(g) Potwierdzenie płatności zostanie wyświetlone na ekranie po autoryzacji i akceptacji. Otrzymasz również potwierdzenie transakcji na podany adres e-mail.

(h) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetwarzania płatności.

(i) Ze względów bezpieczeństwa możemy według własnego uznania przeprowadzać takie kontrole, jakie uznamy za odpowiednie przed przetworzeniem płatności kartą kredytową lub debetową od użytkownika. W ramach takich kontroli możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim w celu przeprowadzenia tych kontroli bezpieczeństwa. W przypadku, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wiarygodności użytkownika, będziemy mieć prawo do odrzucenia płatności.

(j) Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z naszej decyzji o niezrealizowaniu płatności dokonanej za pośrednictwem naszego narzędzia Płatności online.

(k) Zapewniamy bezpłatny okres próbny na przetestowanie naszych usług. Członkostwo musi zostać aktywnie anulowane w bezpłatnym okresie próbnym, w przeciwnym razie zostaniesz automatycznie obciążony, a członkostwo przedłużone na następny okres rozliczeniowy. Jeżeli nie dokonasz rezygnacji do przedostatniego dnia trwania następnego okresu rozliczeniowego, członkostwo zostanie automatycznie przedłużone na kolejny okres, a opłata pobrana z podanej podczas rejestracji karty płatniczej. 

(l) Nie zapewniamy zwrotów.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz nas i zobowiązujesz się chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi koszty prawne i wszelkie kwoty wypłacone przez nas osobom trzecim w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu na podstawie porady prawnej doradcy) poniesionych lub cierpiących przez nas w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków i zasad lub w wyniku roszczenia, które naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Naruszenie niniejszych warunków

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków, w przypadku naruszenia niniejszych warunków w jakikolwiek sposób, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym zawiesić dostęp do strony internetowej, zabraniając ci dostępu stronę internetową, blokując dostęp komputerów do komputera za pomocą adresu IP, kontaktując się z usługodawcą internetowym w celu żądania zablokowania dostępu do strony i / lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie.

Zmiana

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z naszej witryny od daty publikacji zmienionych warunków na naszej stronie. Regularnie sprawdzaj tę stronę, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.

Przeznaczenie

Możemy przenosić, zlecać podwykonawstwo lub w inny sposób postępować z naszymi prawami i / lub zobowiązaniami na mocy niniejszych warunków i zasad bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody.

Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub zobowiązaniami na podstawie niniejszych warunków.

Rozdzielność

Jeżeli którykolwiek sąd lub inny właściwy organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków są niezgodne z prawem i / lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia będą obowiązywać. Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie obowiązywać.

Wyłączenie praw stron trzecich

Niniejsze warunki są korzystne dla Ciebie i dla nas i nie mają na celu przynosić korzyści żadnej stronie trzeciej ani być egzekwowane przez jakąkolwiek stronę trzecią. Korzystanie z naszych i Twoich praw w związku z niniejszymi warunkami nie jest uzależnione od zgody strony trzeciej.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki, wraz z naszą polityką prywatności, stanowią całą umowę między tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z Serwisu.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a wszelkie spory związane z tymi warunkami będą podlegać [nie-] wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

Nasze dane

Pełna nazwa naszej firmy to SOUL PARTNERS Sp. z o.o.

NIP: 8971831587

Wrocław 53-601

ul. Tęczowa 57